Historie

Vyberte rok v historii firmy, který vás zajímá:

 1993

Naše společnost byla založena 17. 3. 1993. Tehdy v ní pracovali tři zaměstnanci.

Nejvýznamnější zakázky:

 • obchod Elva Slavičín: zdravotechnika a vnitřní rozvody vody
 • rekonstrukce Domu naděje v Nedašově: zdravotechnika, ústřední vytápění, rozvody vody a odpadů, vybudování dvou kotelen
 • rekonstrukce Hornova domu ve Valašských Kloboukách: ústřední vytápění
 • budova České spořitelny v Uherském Brodě: ústřední vytápění

 1994

Nejvýznamnější zakázky:

 • Gymnázium Valašské Klobouky: ústřední vytápění a rozvod plynu
 • Mateřská škola a Geodézie ve Valašských Kloboukách: plynofikace kotelen
 • Magneton ve Valašských Kloboukách: plynofikace závodu
 • Pension ve Valašských Kloboukách: ústřední vytápění

 1995

Nejvýznamnější zakázky:

 • Dům naděje v Nedašově: ústřední vytápění
 • nemocnice ve Slavičíně: plynofikace kotelny

 1996

Nejvýznamnější zakázky:

 • areál Českých drah v Praze: rekonstrukce horkovodu

 1997

V tomto roce jsme přesídlili do našeho současného sídla, které nám poskytuje kompletní zázemí pro chod firmy.

Nejvýznamnější zakázky:

 • Baťova vila Zlín: stavební úpravy
 • Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně: oprava ústředního vytápění a výměna radiátorových ventilů
 • Základní škola ve Valašských Kloboukách: plynofikace kotelny
 • budova Telcomu Brno: vnitroareálový rozvod vody

 1998

Nejvýznamnější zakázky:

 • Obchodní akademie ve Veselí nad Moravou: ústřední vytápění a vybudování kotelny
 • Ústav sociální péče pro ženy v Kokorách: zdravotechnika, ústřední vytápění, rozvod plynu
 • bytové domy v Bochoři: zdravotechnika a ústřední vytápění v pěti bytových domech

 1999

Nejvýznamnější zakázky:

 • kotelna Luční ve Valašských Kloboukách: plynofikace kotelny
 • Pension s pečovatelskou službou v Moravském Písku: zdravotechnika, ústřední vytápění a plynoinstalace
 • obytný soubor Jižní svahy ve Zlíně: zdravotechnika
 • budova Solar Technik ve Fryštáku: ústřední vytápění, rozvod plynu (vč. komínů a kouřovodů)
 • Dům s pečovatelskou službou v Napajedlích: přípojka teplovodu

 2000

Nejvýznamnější zakázky:

 • Domov důchodců v Neratovicích: zdravotechnika, ústřední vytápění, rozvody plynovodu
 • hala firmy ROIS v Brumově-Bylnici: vybudování kotelny
 • Obecní úřad v Nedašově: plynová kotelna
 • Základní škola v Nedašově: plynová kotelna
 • integrovaný dům ve Slavičíně: zdravotechnika, ústřední vytápění, vnitřní plyn, přípojka plynu, venkovní kanalizace a plynovod
 • radnice v Brumově-Bylnici: zdravotechnika, ústřední vytápění a plyn
 • obytný soubor Jižní svahy ve Zlíně: ústřední vytápění
 • Interspar Zlín: zdravotechnika

 2001

Nejvýznamnější zakázky:

 • Sídlo krajské veřejné správy Olomouc: zdravotechnika, ústřední vytápění, rozvod tepla, výměníková stanice
 • Dům s pečovatelskou službou Hulín: zdravotechnika
 • tělocvična Základní školy v Luhačovicích: ústřední vytápění, plynoinstalace, vybudování kotelny
 • bytový dům v Kutné Hoře: zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Základní škola v Přerově nad Labem: plynofikace kotelny
 • Dům s pečovatelskou službou ve Stodě: přeložka vodovodu
 • firma Sběrací ústrojí v Brumově-Bylnici: plynofikace objektů
 • Pavilon infekční a plicní v Baťově nemocnici ve Zlíně: zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Hypernova v Lučenci: zdravotechnika, ústřední vytápění, vnitřní rozvod plynu
 • Albert v Kutné Hoře: zdravotechnika (vč. ležaté kanalizace), ústřední vytápění, plynová kotelna
 • rekonstrukce Okresního soudu v Písku: zdravotechnika, ústřední vytápění

 2002

Nejvýznamnější zakázky:

 • Sokol Valašské Klobouky: plynofikace objektu
 • kotelna na spalování biomasy Slavičín: teplovodní rozvody, domovní předávací stanice
 • pekárna (Svoboda a Březík) ve Zlíně: zdravotechnika, ústřední vytápění, průmyslový plynovod, plynová kotelna
 • Obvodní oddělení Policie ČR v Uherském Brodě: zdravotechnika, ústřední vytápění, vnitřní plynovovod
 • Podnikatelská škola Vsetín: zdravotechnika, ústřední vytápění, vnitřní rozvody plynu, přípojka vody, venkovní kanalizace

 2003

Nejvýznamnější zakázky:

 • Rostlinolékařská kontrola – vstupní místo letiště Ruzyně Praha: zdravotechnika, ústřední vytápění, plynoinstalace
 • Baťův mrakodrap („Jednadvacítka“ ) ve Zlíně, sídlo Zlínského kraje: rekonstrukce
 • Dům s pečovatelskou službou Slavičín: zdravotechnika, ústřední vytápění, plynoinstalace
 • Radnice Luhačovice: zdravotechnika, ústřední vytápění, plynoinstalace
 • Okresní soud v Plzni: vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, montáž zařizovacích předmětů

 2004

V roce 2004 jsme zavedli systém řízení jakosti podle modelu procesně orientovaného systému ČSN EN ISO 9001:2001

Nejvýznamnější zakázky:

 • areál firmy Ammeraal Beltech v Jihlavě: výstavba skladového areálu, zdravotechnika, ústřední vytápění
 • průmyslová zóna firmy Mayo v Jiřicích: zdravotechnika, ústřední vytápění, plynoinstalace vnitřní části objektů
 • výrobní hala Nichias v Mikulově: zdravotechnika, ústřední vytápění, plynoinstalace
 • Střední policejní škola v Holešově: vybudování dvou kotelen, výměna čerpadel, termostatických ventilů (vč. hlavic), výměna potrubí, přidání otopných těles

 2005

Nejvýznamnější zakázky:

 • Tesla Jihlava: zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Fosfa Břeclav: stavební práce a dodávky zdravotechniky a vzduchotechniky
 • Obchodní centrum v Chomutově: zdravotechnika, ústřední vytápění, plynovodní rozvody
 • logistický areál Ti Group v Nepřevázce: zdravotechnika, ústřední vytápění, vnitřní rozvod plynu
 • budovy TPB v Brně: ústřední vytápění, rozvody chladu
 • koleje Univerzity Karlovy v Hradci Králové: předávací stanice
 • Hobby centrum Atlas Prostějov: zdravotechnika, ústřední vytápění, ležatá kanalizace, plynoinstalace

 2006

Nejvýznamnější zakázky:

 • vítkovická aréna v Ostravě: výstavba multifunkční haly
 • bytový komplex ve Zlíně (ulice Březnická): zdravotechnika, ústřední vytápění, výměníková stanice
 • Základní škola ve Stodě: rekonstrukce školy
 • výstavba haly v Michalovcích: dodávka předizolovaného potrubí
 • Základní škola Praha Palmovka: rekonstrukce kotelny
 • průmyslová zóna Olomouc: parovod a venkovní parovod
 • Mateřská škola v Praze 8: rekonstrukce plynové kotelny
 • Gymnázium, VOŠ, SOŠ a SOU ve Světlé nad Sázavou: rekonstrukce sociálního zařízení
 • Hamé Babice: rekonstrukce haly

 2007

Nejvýznamnější zakázky:

 • Hornbach Olomouc: zdravotechnika, ústřední vytápění, výměníkové stanice a přípojky parovodu
 • Huyndai Mobis Czech v Nošovicích: vzduchotechnika, zdravotechnika, ústřední vytápění, odvod kouře, světlíky, stlačený vzduch, olejové hospodářství, přečerpávací stanice splašků, rozvody inženýrských sítí kolem budovy
 • letecká základna v Náměšti nad Oslavou: ústřední vytápění a chlazení, strojní zařízení kotelny, teplovod

 2008

V tomto roce se zaměření naší společnosti rozšířilo o stavební činnost.

Nejvýznamnější zakázky:

 • hala v Hranicích: stavební práce, zdravotechnika, ústřední vytápění, plynoinstalace, rozvody stlačeného vzduchu
 • Anenské slatinné lázně v Bělohradě: zdravotechnika
 • Průmyslový areál Ingo Pet Zlín: zásobování DCPD
 • kostel v Lidečku: podlahové vytápění
 • Základní škola Jungmannova v Kuřimi: rekonstrukce topného systému
 • Dům s chráněnými byty v Malenovicích: zdravotechnika
 • Integrované výjezdové centrum Nošovice: ústřední vytápění
 • Parada Shopping v Hodoníně: zdravotechnika, ústřední vytápění, chlazení

 2009

V roce 2009 jsme přijali systém řízení dle ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Počet našich zaměstnanců v tomto roce vystoupal na číslo 62, s příchodem krize a zmenšením objemu zakázek ve stavebnictví jsme však byli i my nuceni snížit počet zaměstnanců.

Nejvýznamnější zakázky:

 • bytový dům v Chrudimi: výměna oken a dveří
 • Fakultní nemocnice v Hradci Králové: montážní a stavební práce, výměníková stanice
 • nemocnice ve Stodě: rekonstrukce vytápěcího zdroje

 2010

Nejvýznamnější zakázky:

 • Informační centrum Olomouc: rekonstrukce, elektroinstalace, zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Kika Liberec: zdravotechnika, ústřední vytápění, chlazení
 • ÚO PČR v Uherském Hradišti: oprava kotelny a otopné soustavy
 • Gymnázium Nad Kavalírkou v Praze: rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace
 • bytový dům v Chrudimi: rekonstrukční práce, stavební úpravy domu
 • Rotava: výměna topných zdrojů
 • hala v Třemošnici: rekonstrukce vytápění ve výrobních halách

 2011

Nejvýznamnější zakázky:

 • Areál společnosti Worthington Cylinders v Hustopečích: decentralizace systému topení
 • Tesco Slavičín: zdravotechnika, ústřední vytápění, plyn, stavební úpravy
 • Rezidence Nová Karolina v Ostravě: zdravotechnika a chladovod
 • zámek Buchlovice: rekonstrukce kotelny a regulace skleníků
 • Ondrášovka: plynofikace areálu závodu Ondřášovka
 • Třemošnice: rekonstrukce budovy elektroúdržby

 2012

Nejvýznamnější zakázky:

 • Interhotel Bohemia Ústí nad Labem: rekonstrukce vytápění
 • Albert Slavičín: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: dostavba Teoretických ústavů
 • Kovo Valenta v Divnicích (Slavičín): rekonstrukce a přístavba haly firmy
 • Chlebovice: ústřední vytápění, plynoinstalace
 • Univerzita Pardubice: výukové a výzkumné centrum v dopravě Pardubice – Doubravice
 • Vysoké učení technické v Brně: rekonstrukce kotelny v areálu Kraví Hora, Brno
 • Pivovar Ferdinand, Benešov: změna způsobu zásobování teplem v areálu pivovaru
 • elektrárna Počerady: paroplynový zdroj dvou kotelen
 • Rezidence Nová Karolina (administativní budova), Ostrava: zdravotechnika, odvodnění střechy

 2013

Nejvýznamnější zakázky:

 • Bauhaus Plzeň: zdravotechnika a ústřední vytápění, chlazení
 • Hotel Freud Ostravice: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Fyzikální ústav Praha: ústřední vytápění
 • Mobis Nošovice: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Bytový dům Kutná Hora: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • VOP Šenov: rekonstrukce kotelny
 • Nemocnice Slavičín: montáž solárního ohřebu TÚV
 • ZŠ Smolkova Praha 12: rekonstrukce tepelných rozvodů
 • ZŠ Židlochovice: rekonstrukce kotelny
 • MŠ Černá Hora: rekonstrukce kotelny
 • ND Praha: rekonstrukce kotelny
 • Hornbach Praha Čestlice: zdravotechnika, ústřední vytápění a VZT
 • Flóra Olomouc: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Trojhalí Ostrava: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Bakker Divišov: ústřední vytápění a chlazení
 • Baťův mrakodrap: ústřední vytápění a úprava chlazení
 • ZŠ Slavičín: výměna oken a zateplení objektu
 • Diakonie Sobotín: výměna oken, zateplení objektu a rekonstrukce kotelny
 • Římská Praha 2: rekonstrukce bytů

 2014

Nejvýznamnější zakázky:

 • BIOCEV Vestec: kompletní realizace části vytápění, chlazení, zdroje tepla 3,9 MW, zdroje chladu 4,6 MW
 • AB Karolina: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • ČNB Brno: obnova chlazení
 • Centrum polymerních systémů Zlín: zdravotechnika, chlazení
 • ČZ Strakonice: chlazení, ústřední vytápění
 • Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín: stavební úpravy
 • Obchodní centrum Hornbach Praha-Čestlice: vzduchotechnika, vytápění, plynoinstalace, zdravoinstalace
 • Pekárna BEAS Choustníkovo Hradiště: zdravotechnika, ústřední vytápění a plynoinstalace
 • Budova SILO Zlín (Centrum strategických služeb NWT a. s.): vzduchotechnika, zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Diakonie Sobotín: zateplení objektu, výměna oken a rekonstrukce kotelny
 • NÚDZ Klecany: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Flóra Olomouc: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Trojhalí Ostrava: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Milacron: zdravotechnika, ústřední vytápění, vzduchotechnika
 • CTP Divišov hala DI Bakker: ústřední vytápění a chlazení
 • Baťův mrakodrap: ústřední vytápění a úprava chlazení
 • LIŠOVSKÝ NÁBYTEK - ČESKÉ BUDĚJOVICE: plynofikace areálu
 • Střední škola Rokycany: rekonstrukce kotelny
 • Římská Praha 2: rekonstrukce bytů
 • Sarajevská Praha 2: rekonstrukce bytů
 • Dietfurt Letohrad: rekonstrukce topení
 • ZV Vsetín: rekonstrukce topení
 • Sportovní centrum Trebatice: vzduchotechnika
 • Stolářství Kozubík: ústřední vytápení haly

 2015

Nejvýznamnější zakázky:

 • BIOCEV Vestec: kompletní realizace části vytápění, chlazení, zdroje tepla 3,9 MW, zdroje chladu 4,6 MW
 • Město Karolinka - ENERGETICKÉ ÚSPORY DOMU SLUŽEB: zateplení domu
 • Sklad štěpky: výstavba haly pro zastřešení štěpky
 • Autosalon Samohýl Olomouc: vzduchotechnika
 • VUAB Pharma: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Skladová hala Tron: vzduchotechnika
 • Sungwoo: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • ZŠ genpor. Františka Peřiny, Laudova, Praha 6 - Řepy: rekonstrukce ústředního vytápění
 • Umístění výroby Baur Formschaumtechnik: zdravotechnika
 • Preol: výměna chlazení
 • Zimní stadion Poděbrady: vzduchotechnika
 • SPŠS Vsetín: stavební úpravy kotelen
 • Zámek Židlochovice: plynová kotelna
 • Areál kolejí J. A. Komenského: rekonstrukce plynové kotelny
 • Domov pro seniory Loučka: rekonstrukce kotelny
 • Hudební sál Hranice: vzduchotechnika hudebního sálu
 • Hasičárna - obec Štítná: rekonstrukce sociálního zařízení
 • Kowag: zdravotechnika, ústřední vytápění a plynoinstalace

 2016

Nejvýznamnější zakázky:

 • NsP Česká Lípa - Rekonstrukce centrální výroby chladu: chlazení, elektroinstalace, měření a regulace, stavební činnost
 • JIHOSTROJ - decentralizace vytápění: ústřední vytápění, elektroinstalace, měření a regulace
 • Město Slavičín - Rekonstrukce kuchyně ZŠ Vlára: stavební činnost, vzduchotechnika, zdravotechnika, ústřední vytápění, elektroinstalace
 • Výrobní a skladovací hala Litovel: ústřední vytápění, zdravotechnika, stlačený vzduch
 • Výrobní hala firmy ZEKA: ústřední vytápění, zdravotechnika, stlačený vzduch
 • SEJONG CZECH Karviná fáze 3: ústřední vytápění, zdravotechnika
 • AMU FAMU: Zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Cooper - Rekonstrukce kotelny a vytápění haly: stavební činnost, ústřední vytápění, elektroinstalace, měření a regulace
 • Fatra Chropyně: provozní vzduchotechnika
 • Fatra Napajedla: optimalizace VZT budovy č. 22
 • Kovárna VIVA, budova č. 83, jídelna: vzduchotechnika a klimatizace
 • New Holland: ústřední vytápění, zdravotechnika, plyn, stlačený vzduch
 • SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - OP Bečva: rekonstrukce vzduchotechniky
 • AgroZZN oprava kotelny AB pro středisko Slaný: ústřední vytápění
 • SMS Slavičín - šatny, sociální zařízení: ústřední vytápění, zdravoinstalace, plynoinstalace a zemní práce
 • Fatra - úprava filtrace na budově č. 24:
 • TOSHULIN: ústřední vytápění, zdravoinstalace
 • Přístavba haly 3 AVL Moravia: vzduchotechnika
 • MICRO-EPSILON Czech Republic: rekonstrukce kotelny
 • HLAVNÉ SPRACOVATEĽSKÉ STREDISKO ŽILINA: zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Město Uherský Brod: vzduchotechnika v domě č.p.2060
 • DDM Brumov: stavební činnost
 • Domov seniorů v Hranicích - Rekonstrukce kotelny: ústřední vytápění, elektroinstalce, měření a regulace
 • Fatra - Zvlhčování dílen potisku: vzduchotechnika, chlazení, měření a regulace, elektroinstalace
 • Domov seniorů v Hranicích - Rekonstrukce kotelny: Ústřední vytápění, elektroinstalce, měření a regulace
 • TROJÁK - oprava kuchyně a zázemí: Ústřední vytápění, elektroinstalce, zdravoinstalce, stavební práce
 • EPCOS Šumperk - Instalace beckendové linky: technologické chlazení, zdravoinstalace, stlačený vzduch
 • Znojmo - Rekonstrukce vytápění výrobních hal: demontáž stávajícího sálavého plynového vytápění, dodávka a montáž plynových zářičů s vlastní regulací a odkouření, vč.plynových rozvodů

 2017

Nejvýznamnější zakázky:

 • Jaguar Land Rover (JLR) Nitra - BODY IN WHITE BUILDING: dodávka a montáž ústředního vytápění a zdravotechniky
 • Jaguar Land Rover (JLR) Nitra - ADMINISTRATION BUILDING: dodávka a montáž zdravotechniky
 • Albrechtova SŠ, Český Těšín: rekonstrukce ústředního vytápění, rekonstrukce kotelny - ústřední vytápění, měření a regulace, elektroinstalce, stavební úpravy
 • Dům kultury Vizovice: vzduchotechnika, stavební úpravy
 • TOSHULIN: Rekonstrukce kotelny a instalace regulace vytápění šaten v hale TM - ústřední vytápění
 • WEBA Olomouc: rozvody plynu a stlačeného vzduchu
 • PENAM Olomouc: doplnění vzduchotechniky
 • Výrobní hala PREST PŘEROV: modernizace a rekonstrukce rozvodů tepla - útřední vytápění
 • Přístavba skladu společnosti KASTEK komponenty: stavební práce
 • Fatra - rekonstrukce rozvodů podzemních vod: zdravoinstalace
 • Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně - endoskopické pracoviště: ústřední vytápění, zdravoinstalace, chlazení
 • Domov seniorů v Hranicích: úprava kotelny
 • Novaservis: plynoinstalace
 • Výrobní a skladovací hala Litovel: dodávka a montáž prací zdravotechniky, ústředního vytápění, stlačený vzduch a dopojení technologie

 2018

Nejvýznamnější zakázky:

 • JAGUAR – LAND ROVER, AUTOMOTIVE NITRA PROJECT - BIW: dodávka a montáž zdravotechniky a vytápění haly Body in White
 • JAGUAR – LAND ROVER, AUTOMOTIVE NITRA PROJECT: dodávka a montáž zdravotechniky pro Administrativní budovu
 • Zimní stadion Vsetín: stavební úpravy v prostorách šaten, včetně zázemí – šatny, hygienické zázemí, úprava kanceláře
 • Hala Hirschmann: kompletní dodávka a montáž zdravotechnických instalací včetně koncových prvků
 • Fatra - strojní chlazení pro vstřikovnu B26: rekonstrukce strojního chlazení, dodávka, montáž a zprovoznění technologie
 • Fatra - přemístění rytebny: dodávky, montáže, zkoušky a uvedení do provozu včetně dodávky technické dokumentace technologických provozních souborů
 • MSV Metal Studénka: využití odpadního tepla z kompresorů - rozvody tepla a kalorifery, realizace nových rozvodů tepla a výměna horkovzdušných jednotek (kaloriferů) v halách
 • Přístavba MB Tool: dodávka a montáž zdravotechniky, vytápění, plynu, vzduchotechniky a podtlakové kanalizace
 • Energetické úspory Karolinka Horebečví: zateplení obálky budovy, výměna části oken a dveří a vnitřní dispoziční úpravy
 • Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium Miramare: rekonstrukce a zprovoznění plynové kotelny za provozu
 • Polyfunkční dům Valašské Klobouky: kompletní dodávka a montáž zdravoinstalace, vytápění a plynu
 • Rodinný dům Prostřední Bečva: dodávka a montáž vytápění a zdravotechniky
 • Tělocvična ZŠ Pionýrů ve Frýdku-Místku: rekonstrukce tělocvičny – vzduchotechnika: instalace vzduchotechniky do tělocvičny a 3 přilehlých skladů nářadí, vybudování strojovny, výměna 2 oken v tělocvičně, vymalování a související práce
 • Fatra - Budova B34: SO 201: bourací práce a následné stavební úpravy vč. profesí elektro, vytápění a zdravotechniky
 • Fatra - Budova B34: SO 202: příprava podloží a vybudování zpevněných ploch a komunikace v okolí nově upravené části budovy
 • ZŠ Smetanův okruh Krnov: snížení energetické náročnosti veřejné budovy - vzduchotechnika
 • Novostavba polyfunkčního objektu Valašské Klobouky: dodávka a montáž zdravotechniky, ústředního vytápění a plynu
 • Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Smetanův okruh – VZDUCHOTECHNIKA: rekonstrukce vzduchotechniky
 • ZŠ Pionýrů 400, Frýdek – Místek, Rekonstrukce tělocvičny - VZT: instalace vzduchotechniky do tělocvičny a 3 přilehlých skladů nářadí, vybudování strojovny, výměna 2 oken v tělocvičně, vymalování a související práce
 • Výrobní areál společnosti EC TECH, a.s.: dodávka a montáž zdravotechniky a podtlakové kanalizace
 • Větrání prostoru udíren: dodávka a montáž vzduchotechniky pro větrání prostoru udíren

 2019

Nejvýznamnější zakázky:

 • Albrechtova SŠ, Český Těšín - Rekonstrukce ústředního vytápění, rekonstrukce kotelny: ústřední vytápění, měření a regulace, elektroinstalce, stavební úpravy
 • Dům kultury Vizovice: vzduchotechnika, stavební úpravy
 • TOSHULIN - Rekonstrukce kotelny a instalace regulace vytápění šaten v hale TM: ústřední vytápění
 • WEBA OLOMOUC - Rekonstrukce ústředního vytápění, rekonstrukce kotelny: rozvody plynu a stlačeného vzduchu
 • PREST PŘEROV - Modernizace a rekonstrukce rozvodů tepla: útřední vytápění
 • KASTEK komponenty - přístavba skladu: stavební práce
 • Nová Válcovna Fatra, a.s. – PS 15 kotelna HTM a PS 23 kabelové rozvody NN: dodávka a montáž: provozní rozvod silnoproudu, průmyslové rozvody, vnitřní rozvody plynu, řídící systém, VZT, ocelová konstrukce
 • Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ Karolinka: přístavba učebny vč. zateplení s venkovní terasou a zelenou střechou, kompletní rekonstrukce střechy vč. zateplení a střešních oken, vč. topení, elektroinstalací a zdravotechniky a vnitřní dispoziční úpravy
 • Zámek Nová Horka - rekonstrukce kotelny: ústřední vytápění
 • OPŽP - Realizace úspor energie objektu ÚO PČR Zlín: provedení stavebních prací ke snížení energetické náročnosti objektu Územního odboru Policie ČR ve Zlíně
 • Stavební úpravy objektu Mládcova ul. Č.p. 233, Zlín: dodávka a montáž zdravotechniky a vytápění
 • Využití prostor bývalé radniční restaurace na pracoviště MP Otrokovice: dodávka a montáž zdravotechniky, ústředního vytápění a vzduchotechniky
 • Busch Armaturen ve Vracově: dodávka a montáž zdravotechniky, ústředního vytápění, vzduchotechniky a plynové přípojky
 • MŠ Štítná nad Vláří – Rekonstrukce ÚT a ZTI: rekonstrukce zdavotechniky a ústředního vytápění
 • Areál Martinov: odvětrání šaten a úprava lakovny – dodávka a montáž VZT
 • Revitalizace pracoviště pro svařování Frýdek-Místek: dodávka a montáž VZT, stačený vzduch, stavební práce pro montáž VZT

 2020

Nejvýznamnější zakázky:

 • Obchodní Centrum Prešov: realizace zdravotechniky, ústředního vytápění, chlazení a plynu
 • Hala Hyundai Steel Ostrava: dopojení technologie na chladící vodu, plynu a stlačený vzduch
 • Hala HART PRESS Otrokovice: realizace zdravotechniky, ústředního vytápění, areálového rozvodu, plynoinstalace
 • Hala Plastika Kroměříž: realizace zdravotechniky, ústředního vytápění, plynu a vzduchotechniky
 • ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod - rekonstrukce kotelny: dodávka a montáž kotelny
 • MŠ Svatopluka Čecha, Uherský Brod - rekonstrukce kotelny: dodávka a montáž kotelny
 • Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži: dodávka a montáž systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla pro prostory kuchyně a jídelny v budově ZŠ, včetně provedení souvisejících stavebních prací
 • Cheport Lhotsko – dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení č.1: dodávka a montáž VZT
 • Rekonstrukce vytápění a teplé vody v polyfunkčním bytovém domě na Mírovém náměstí 29/25 v Hlučíně: dodávka a montáž profesí: vytápění, teplá voda a cirkulace teplé vody, včetně provedení stavebních úprav
 • Modernizace chladícího systému výrobny esterů: dodávka a montáž strojního zařízení, ocelové konstrukce, silnoproudé elektrotechniky, měření a regulace
 • Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014+: provedení stavebních prací ke snížení energetické náročnosti objektu: zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů, dodávka a montáž vzduchotechniky a realizace vytápění
 • Výměna vchodových dveří a realizace bezbariérového vstupu do objektu sídla OOP Uherské Hradiště: výměna vchodových dveří a realizace bezbariérového vstupu v rámci hlavního vstupu do objektu OOP Uherské Hradiště, výměna vstupní dveřní sestavy z tříkomorových hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem se zasklením izolačním dvojsklem, vzduchová clona na elektrický ohřev, dále elektrická vertikální plošina pro imobilní a dálkově ovládaný akustický orientační maják
 • Zatepelní BD Družba 1220, Brumov - Bylnice: demontáž stávajících plynových rozvodů v domě o 9-ti bytových jednotkách, zřízení centrální kotelny, provedení rozvodů teplé a studené vody, včetně provedení stavebních úprav
 • Rekonstrukce kuchyně MŠ Štítná nad Vláří: stavební úpravy kuchyně MŠ vč. úpravy rozvodů ZTI, elektroinstalace, topení, plynu a dodávka a montáž gastro vybavení

 2021

Nejvýznamnější zakázky:

 • Hala Hyundai steel Ostrava II. etapa: realizace rozvodů chladící vody vč. strojovny, rozvodů stlačeného vzduchu vč. kompresorovny a rozvodů plynu
 • HALA ZKUŠEBNY firmy HANON Systems Autopal s.r.o. Hluk: realizace zdravotechniky, ústředního vytápění a plynu
 • Aircraft Industries Kunovice: realizace vytápění haly A11J
 • Centralizace zkušeben v BONATRANS GROUP a.s.: realizace zdravotechniky, ústředního vytápění a vzduchotechniky
 • Shimano Ph.3: realizace zdravotechniky, ústředního vytápění a stlačeného vzduchu
 • AL INVEST Břidličná: realizace chladícího okruhu venkovních potrubních rozvodů
 • Toray MPS3 Prostějov: realizace profesí vytápění a stlačený vzduch
 • Kulturní dům Nedašov: realizace zateplení kulturního domu a kompletních stavebních prací vč. profesí vytápění, vzduchotechika, silnoproud, MaR, EPS
 • Vodoléčebný ústav Luhačovice: realizace profesí vytápění a zdravotechniky
 • Expozice tragédie na Ploštině: dodávka zdravotechniky a ústředního vytápění
 • Baumann Springs Karviná hala III: realizace profesí vytápění, zdravoinstalce, stlačený vzduch a venkovní sítě
 • Pila Olomučany: rekonstrukce teplovodní kotelny na dřevní biomasu
 • Dopravní podnik Ostrava - Areál tramvaje Ostrava - Hala vozovny - Rekonstrukce ústředního vytápění: rekonstrukce ústředního vytápění
 • ČEZ Dukovany: realizace vzduchotechniky
 • Fatra Napajedla: rekonstrukce vzduchotechniky, vratových clon a vytápění
 • Aircraft Industries Kunovice: rekonstrukce nízkotlaké plynové kotelny A12 Stará lakovna
 • Realizace en. úspor v budově MŠ Fryšták: realizace plynové kotelny a vzduchotechniky
 • Realizace en. úspor v budově ZŠ Fryšták: realizace plynové kotelny a vzduchotechniky
 • Rozšíření výzkumně vývojového centra GUMOTEX Břeclav: realizace profesí vytápění, zdravotechniky a stlačený vzduch
 • VTÚVM Slavičín Rozšíření přístřešku B15: dodávka a montáž ocelového přístřešku na betonových základech
 • Kotelna KD Štítná: rekonstrukce kotelny
 • Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Celková rekonstrukce plynofikovaných NTK – Dřevohostice: rekonstrukce plynové kotelny, výměna páteřních rozvodů studené vody, TUV, cirkulace a vytápění
 • ZŠ Vizovice: rekonstrukce větrání kuchyně a stavební úpravy
 • ZŠ Pozlovice: realizace profesí vzduchotechnika, elektro, stavební úpravy a dodávka kuchyňské technologie
 • Městys Nový Hrozenkov: rekonstrukce šaten ZŠ
 • Výrobní hala Gesos Otrokovice: dodávka zdravotechniky a ústředního vytápění
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice Nedašova Lhota: dodávka ústředního vytápění
 • Snížení emisí spalovacího stacionárního zdroje tepla – Slavičín: rekonstrukce kotelny, rozvodů v kolektoru a výměníkových stanice, dodávka ústředního vytápění, plynu, zdravotechniky
 • Centrum služeb pro silniční dopravu Otrokovice- VZT: dodávka vzduchotechniky
 • Prevence a separace odpadů v Mikroregionu Luhačovské Zálesí – SP: realizace kompletních stavebních prací
 • Centrum služeb pro silniční dopravu Otrokovice: kompletní realizace fasády objektu
 • Terminál kombinované dopravy Ostrava Mošnov dodávka zdravotechniky, ústředního vytápění a vzduchotechniky
 • Sociální byt - DPS Horní Lideč: realizace stavebních prací včetně zdravotechniky, ústředního vytápění a profese elektro

 2022

Nejvýznamnější zakázky:

 • IN SADY Brno: realizace chlazení, vytápění a zdravotechniky
 • Autosalon Porsche v Brně: dodávka zdravotechniky a ústředního vytápění
 • Město Brumov-Bylnice – Modernizace kuchyně MŠ: dodávka zdravotechniky, vzduchotechniky a stavebních úprav
 • DEZA Valašské Meziříčí - Výměna expandérů E 865, E 866: realizace rekonstrukce parních expandérů
 • Obec Horní Moštěnice - Vzduchotechnika v budově ZŠ a MŠ Horní Moštěnice: realizace vzduchotechniky ve školní kuchyni vč. kuchyňského stropu
 • Oprava balkonů u DPS 230-3 Slavičín-Hrádek: realizace opravy balkónů
 • MND Lužice - obnova areálu po tornádu: realizace vytápění a ZTI
 • Sungwoo Company housing ph.3: realizace vytápění, zdravotechniky a vzduchotechniky
 • Městys Pozlovice - Pozlovice střed - zastávky a chodník: úprava zastávky a chodníku
 • Slavičín – venkovní expozice v zámeckém parku: stavební práce
 • Horní Moštěnice: Vzduchotechnika v budově ZŠ a MŠ Horní Moštěnice – část II
 • Slavičín: opatření pro hospodaření se srážkovou vodou – akumulace
 • BTH Slavičín: oprava balkónů u Domu s pečovatelskou službou 230
 • Shimano Ostrava: úprava chlazení
 • Hotel Clarion: úprava chlazení
 • Kowag: dodávka a montáž tepelných čerpadel vzduch-vzduch
 • Rudolf Jelínek: parní kotelna
 • Slavičín: Stavební úpravy Obchodního domu I. Etapa
 • Novaservis Znojmo: vytápění nové haly A

 2023

Nejvýznamnější zakázky:

 • Bonatrans: Snížení spotřeby neobnovitelné tepelné energie využití odpadního tepla z výrobního procesu v areálu BONATRANS GROUP a.s.
 • Fatra – Vzduchotechnika do výrobní haly: realizace vzduchotechniky
 • Nadace J. Pivečky: stavební úpravy nízkoprahového zařízení KamPak
 • Obes Veselá - RE-use centrum: kompletní stavební práce
 • Arcibiskupské gymnázium Kroměříž: Vzduchotechnika s rekuperací v budově AG v Kroměříži
 • Daikin Brno: rozvody páry, zdravotechniky a hydrantů
 • SŠ Lesnická kotelna DM: realizace vytápění, plynu
 • Městys Pozlovice: Rekonstrukce kabin Pozlovice p.č. st.760
 • Obec Vlčková: Obnova chodníku
 • Hyundai Steel: Dopojení Chilleru
 • Bonatrans: instalace meřičů tepla
 • Dopravní podnik Ostrava: Realizace stavby kompresorové stanice vč. rozvodů vzduchu
 • Schimano: úprava chlazení
 • Pekárna Lomná: využití odpadního tepla z myčky přepravek
 • Městys Nový Hrozenkov: Oprava vstupu u MŠ
 • JKZ Bučovice: vzduchotechnika vestavku
 • Pekárna Lomná: úprava odtahu pece na rohlíky

 2024

Nejvýznamnější zakázky:

 • UNICO MODULAR – administrativní budova: realizace zdravotechniky a projektové dokumentace vytápění, chlazení
 • Karvinsko hornická nemocnice a.s. – Chirurgický pavilon: realizace vytápění a chlazení
 • Fatra Napajedla: dodávka a montáž ocelové plošiny
 • Výměna teplovodního kotle v centrální výtopně Lázní Luhačovace
 • Dopravní podnik Ostrava – Realizace stavby kompresorové stanice vč. rozvodů vzduchu:
 • Rekonstrukce spínací stanice Valašské Klobouky: realizace zdravotechniky a vzduchotechniky
 • Re-use centrum obce Veselá:
 • Fatra – Vzduchotechnika do výrobní haly:
 • Rekonstrukce kabin Pozlovice:
 • Rozšíření parkovacích stání ČS EuroOil Horní Lideč:
 • Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, Brno: realizace zdravotechniky a vytápění
 • Budova 21 – vybudování 4 kanceláří v pův. prostorech Telestu 2. NP:
 • 1415 Baťův Institut – Obnova systému MaR – 2.etapa: realizace vytápění a chlazení