Historie

Vyberte rok v historii firmy, který vás zajímá:

 1993

Naše společnost byla založena 17. 3. 1993. Tehdy v ní pracovali tři zaměstnanci.

Nejvýznamnější zakázky:

 • obchod Elva Slavičín: zdravotechnika a vnitřní rozvody vody
 • rekonstrukce Domu naděje v Nedašově: zdravotechnika, ústřední vytápění, rozvody vody a odpadů, vybudování dvou kotelen
 • rekonstrukce Hornova domu ve Valašských Kloboukách: ústřední vytápění
 • budova České spořitelny v Uherském Brodě: ústřední vytápění

 1994

Nejvýznamnější zakázky:

 • Gymnázium Valašské Klobouky: ústřední vytápění a rozvod plynu
 • Mateřská škola a Geodézie ve Valašských Kloboukách: plynofikace kotelen
 • Magneton ve Valašských Kloboukách: plynofikace závodu
 • Pension ve Valašských Kloboukách: ústřední vytápění

 1995

Nejvýznamnější zakázky:

 • Dům naděje v Nedašově: ústřední vytápění
 • nemocnice ve Slavičíně: plynofikace kotelny

 1996

Nejvýznamnější zakázky:

 • areál Českých drah v Praze: rekonstrukce horkovodu

 1997

V tomto roce jsme přesídlili do našeho současného sídla, které nám poskytuje kompletní zázemí pro chod firmy.

Nejvýznamnější zakázky:

 • Baťova vila Zlín: stavební úpravy
 • Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně: oprava ústředního vytápění a výměna radiátorových ventilů
 • Základní škola ve Valašských Kloboukách: plynofikace kotelny
 • budova Telcomu Brno: vnitroareálový rozvod vody

 1998

Nejvýznamnější zakázky:

 • Obchodní akademie ve Veselí nad Moravou: ústřední vytápění a vybudování kotelny
 • Ústav sociální péče pro ženy v Kokorách: zdravotechnika, ústřední vytápění, rozvod plynu
 • bytové domy v Bochoři: zdravotechnika a ústřední vytápění v pěti bytových domech

 1999

Nejvýznamnější zakázky:

 • kotelna Luční ve Valašských Kloboukách: plynofikace kotelny
 • Pension s pečovatelskou službou v Moravském Písku: zdravotechnika, ústřední vytápění a plynoinstalace
 • obytný soubor Jižní svahy ve Zlíně: zdravotechnika
 • budova Solar Technik ve Fryštáku: ústřední vytápění, rozvod plynu (vč. komínů a kouřovodů)
 • Dům s pečovatelskou službou v Napajedlích: přípojka teplovodu

 2000

Nejvýznamnější zakázky:

 • Domov důchodců v Neratovicích: zdravotechnika, ústřední vytápění, rozvody plynovodu
 • hala firmy ROIS v Brumově-Bylnici: vybudování kotelny
 • Obecní úřad v Nedašově: plynová kotelna
 • Základní škola v Nedašově: plynová kotelna
 • integrovaný dům ve Slavičíně: zdravotechnika, ústřední vytápění, vnitřní plyn, přípojka plynu, venkovní kanalizace a plynovod
 • radnice v Brumově-Bylnici: zdravotechnika, ústřední vytápění a plyn
 • obytný soubor Jižní svahy ve Zlíně: ústřední vytápění
 • Interspar Zlín: zdravotechnika

 2001

Nejvýznamnější zakázky:

 • Sídlo krajské veřejné správy Olomouc: zdravotechnika, ústřední vytápění, rozvod tepla, výměníková stanice
 • Dům s pečovatelskou službou Hulín: zdravotechnika
 • tělocvična Základní školy v Luhačovicích: ústřední vytápění, plynoinstalace, vybudování kotelny
 • bytový dům v Kutné Hoře: zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Základní škola v Přerově nad Labem: plynofikace kotelny
 • Dům s pečovatelskou službou ve Stodě: přeložka vodovodu
 • firma Sběrací ústrojí v Brumově-Bylnici: plynofikace objektů
 • Pavilon infekční a plicní v Baťově nemocnici ve Zlíně: zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Hypernova v Lučenci: zdravotechnika, ústřední vytápění, vnitřní rozvod plynu
 • Albert v Kutné Hoře: zdravotechnika (vč. ležaté kanalizace), ústřední vytápění, plynová kotelna
 • rekonstrukce Okresního soudu v Písku: zdravotechnika, ústřední vytápění

 2002

Nejvýznamnější zakázky:

 • Sokol Valašské Klobouky: plynofikace objektu
 • kotelna na spalování biomasy Slavičín: teplovodní rozvody, domovní předávací stanice
 • pekárna (Svoboda a Březík) ve Zlíně: zdravotechnika, ústřední vytápění, průmyslový plynovod, plynová kotelna
 • Obvodní oddělení Policie ČR v Uherském Brodě: zdravotechnika, ústřední vytápění, vnitřní plynovovod
 • Podnikatelská škola Vsetín: zdravotechnika, ústřední vytápění, vnitřní rozvody plynu, přípojka vody, venkovní kanalizace

 2003

Nejvýznamnější zakázky:

 • Rostlinolékařská kontrola – vstupní místo letiště Ruzyně Praha: zdravotechnika, ústřední vytápění, plynoinstalace
 • Baťův mrakodrap („Jednadvacítka“ ) ve Zlíně, sídlo Zlínského kraje: rekonstrukce
 • Dům s pečovatelskou službou Slavičín: zdravotechnika, ústřední vytápění, plynoinstalace
 • Radnice Luhačovice: zdravotechnika, ústřední vytápění, plynoinstalace
 • Okresní soud v Plzni: vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, montáž zařizovacích předmětů

 2004

V roce 2004 jsme zavedli systém řízení jakosti podle modelu procesně orientovaného systému ČSN EN ISO 9001:2001

Nejvýznamnější zakázky:

 • areál firmy Ammeraal Beltech v Jihlavě: výstavba skladového areálu, zdravotechnika, ústřední vytápění
 • průmyslová zóna firmy Mayo v Jiřicích: zdravotechnika, ústřední vytápění, plynoinstalace vnitřní části objektů
 • výrobní hala Nichias v Mikulově: zdravotechnika, ústřední vytápění, plynoinstalace
 • Střední policejní škola v Holešově: vybudování dvou kotelen, výměna čerpadel, termostatických ventilů (vč. hlavic), výměna potrubí, přidání otopných těles

 2005

Nejvýznamnější zakázky:

 • Tesla Jihlava: zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Fosfa Břeclav: stavební práce a dodávky zdravotechniky a vzduchotechniky
 • Obchodní centrum v Chomutově: zdravotechnika, ústřední vytápění, plynovodní rozvody
 • logistický areál Ti Group v Nepřevázce: zdravotechnika, ústřední vytápění, vnitřní rozvod plynu
 • budovy TPB v Brně: ústřední vytápění, rozvody chladu
 • koleje Univerzity Karlovy v Hradci Králové: předávací stanice
 • Hobby centrum Atlas Prostějov: zdravotechnika, ústřední vytápění, ležatá kanalizace, plynoinstalace

 2006

Nejvýznamnější zakázky:

 • vítkovická aréna v Ostravě: výstavba multifunkční haly
 • bytový komplex ve Zlíně (ulice Březnická): zdravotechnika, ústřední vytápění, výměníková stanice
 • Základní škola ve Stodě: rekonstrukce školy
 • výstavba haly v Michalovcích: dodávka předizolovaného potrubí
 • Základní škola Praha Palmovka: rekonstrukce kotelny
 • průmyslová zóna Olomouc: parovod a venkovní parovod
 • Mateřská škola v Praze 8: rekonstrukce plynové kotelny
 • Gymnázium, VOŠ, SOŠ a SOU ve Světlé nad Sázavou: rekonstrukce sociálního zařízení
 • Hamé Babice: rekonstrukce haly

 2007

Nejvýznamnější zakázky:

 • Hornbach Olomouc: zdravotechnika, ústřední vytápění, výměníkové stanice a přípojky parovodu
 • Huyndai Mobis Czech v Nošovicích: vzduchotechnika, zdravotechnika, ústřední vytápění, odvod kouře, světlíky, stlačený vzduch, olejové hospodářství, přečerpávací stanice splašků, rozvody inženýrských sítí kolem budovy
 • letecká základna v Náměšti nad Oslavou: ústřední vytápění a chlazení, strojní zařízení kotelny, teplovod

 2008

V tomto roce se zaměření naší společnosti rozšířilo o stavební činnost.

Nejvýznamnější zakázky:

 • hala v Hranicích: stavební práce, zdravotechnika, ústřední vytápění, plynoinstalace, rozvody stlačeného vzduchu
 • Anenské slatinné lázně v Bělohradě: zdravotechnika
 • Průmyslový areál Ingo Pet Zlín: zásobování DCPD
 • kostel v Lidečku: podlahové vytápění
 • Základní škola Jungmannova v Kuřimi: rekonstrukce topného systému
 • Dům s chráněnými byty v Malenovicích: zdravotechnika
 • Integrované výjezdové centrum Nošovice: ústřední vytápění
 • Parada Shopping v Hodoníně: zdravotechnika, ústřední vytápění, chlazení

 2009

V roce 2009 jsme přijali systém řízení dle ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Počet našich zaměstnanců v tomto roce vystoupal na číslo 62, s příchodem krize a zmenšením objemu zakázek ve stavebnictví jsme však byli i my nuceni snížit počet zaměstnanců.

Nejvýznamnější zakázky:

 • bytový dům v Chrudimi: výměna oken a dveří
 • Fakultní nemocnice v Hradci Králové: montážní a stavební práce, výměníková stanice
 • nemocnice ve Stodě: rekonstrukce vytápěcího zdroje

 2010

Nejvýznamnější zakázky:

 • Informační centrum Olomouc: rekonstrukce, elektroinstalace, zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Kika Liberec: zdravotechnika, ústřední vytápění, chlazení
 • ÚO PČR v Uherském Hradišti: oprava kotelny a otopné soustavy
 • Gymnázium Nad Kavalírkou v Praze: rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace
 • bytový dům v Chrudimi: rekonstrukční práce, stavební úpravy domu
 • Rotava: výměna topných zdrojů
 • hala v Třemošnici: rekonstrukce vytápění ve výrobních halách

 2011

Nejvýznamnější zakázky:

 • Areál společnosti Worthington Cylinders v Hustopečích: decentralizace systému topení
 • Tesco Slavičín: zdravotechnika, ústřední vytápění, plyn, stavební úpravy
 • Rezidence Nová Karolina v Ostravě: zdravotechnika a chladovod
 • zámek Buchlovice: rekonstrukce kotelny a regulace skleníků
 • Ondrášovka: plynofikace areálu závodu Ondřášovka
 • Třemošnice: rekonstrukce budovy elektroúdržby

 2012

Nejvýznamnější zakázky:

 • Interhotel Bohemia Ústí nad Labem: rekonstrukce vytápění
 • Albert Slavičín: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: dostavba Teoretických ústavů
 • Kovo Valenta v Divnicích (Slavičín): rekonstrukce a přístavba haly firmy
 • Chlebovice: ústřední vytápění, plynoinstalace
 • Univerzita Pardubice: výukové a výzkumné centrum v dopravě Pardubice – Doubravice
 • Vysoké učení technické v Brně: rekonstrukce kotelny v areálu Kraví Hora, Brno
 • Pivovar Ferdinand, Benešov: změna způsobu zásobování teplem v areálu pivovaru
 • elektrárna Počerady: paroplynový zdroj dvou kotelen
 • Rezidence Nová Karolina (administativní budova), Ostrava: zdravotechnika, odvodnění střechy

 2013

Nejvýznamnější zakázky:

 • Bauhaus Plzeň: zdravotechnika a ústřední vytápění, chlazení
 • Hotel Freud Ostravice: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Fyzikální ústav Praha: ústřední vytápění
 • Mobis Nošovice: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Bytový dům Kutná Hora: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • VOP Šenov: rekonstrukce kotelny
 • Nemocnice Slavičín: montáž solárního ohřebu TÚV
 • ZŠ Smolkova Praha 12: rekonstrukce tepelných rozvodů
 • ZŠ Židlochovice: rekonstrukce kotelny
 • MŠ Černá Hora: rekonstrukce kotelny
 • ND Praha: rekonstrukce kotelny
 • Hornbach Praha Čestlice: zdravotechnika, ústřední vytápění a VZT
 • Flóra Olomouc: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Trojhalí Ostrava: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Bakker Divišov: ústřední vytápění a chlazení
 • Baťův mrakodrap: ústřední vytápění a úprava chlazení
 • ZŠ Slavičín: výměna oken a zateplení objektu
 • Diakonie Sobotín: výměna oken, zateplení objektu a rekonstrukce kotelny
 • Římská Praha 2: rekonstrukce bytů

 2014

Nejvýznamnější zakázky:

 • BIOCEV Vestec: zdroj tepla a chladu
 • AB Karolina: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • ČNB Brno: obnova chlazení
 • Centrum polymerních systémů Zlín: zdravotechnika, chlazení
 • ČZ Strakonice: chlazení, ústřední vytápění
 • Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín: stavební úpravy
 • Obchodní centrum Hornbach Praha-Čestlice: vzduchotechnika, vytápění, plynoinstalace, zdravoinstalace
 • Pekárna BEAS Choustníkovo Hradiště: zdravotechnika, ústřední vytápění a plynoinstalace
 • Budova SILO Zlín (Centrum strategických služeb NWT a. s.): vzduchotechnika, zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Diakonie Sobotín: zateplení objektu, výměna oken a rekonstrukce kotelny
 • NÚDZ Klecany: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Flóra Olomouc: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Trojhalí Ostrava: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Milacron: zdravotechnika, ústřední vytápění, vzduchotechnika
 • CTP Divišov hala DI Bakker: ústřední vytápění a chlazení
 • Baťův mrakodrap: ústřední vytápění a úprava chlazení
 • LIŠOVSKÝ NÁBYTEK - ČESKÉ BUDĚJOVICE: plynofikace areálu
 • Střední škola Rokycany: rekonstrukce kotelny
 • Římská Praha 2: rekonstrukce bytů
 • Sarajevská Praha 2: rekonstrukce bytů
 • Dietfurt Letohrad: rekonstrukce topení
 • ZV Vsetín: rekonstrukce topení
 • Sportovní centrum Trebatice: vzduchotechnika
 • Stolářství Kozubík: ústřední vytápení haly

 2015

Nejvýznamnější zakázky:

 • BIOCEV Vestec: zdroj tepla a chladu
 • Město Karolinka - ENERGETICKÉ ÚSPORY DOMU SLUŽEB: zateplení domu
 • Sklad štěpky: výstavba haly pro zastřešení štěpky
 • Autosalon Samohýl Olomouc: vzduchotechnika
 • VUAB Pharma: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • Skladová hala Tron: vzduchotechnika
 • Sungwoo: zdravotechnika a ústřední vytápění
 • ZŠ genpor. Františka Peřiny, Laudova, Praha 6 - Řepy: rekonstrukce ústředního vytápění
 • Umístění výroby Baur Formschaumtechnik: zdravotechnika
 • Preol: výměna chlazení
 • Zimní stadion Poděbrady: vzduchotechnika
 • SPŠS Vsetín: stavební úpravy kotelen
 • Zámek Židlochovice: plynová kotelna
 • Areál kolejí J. A. Komenského: rekonstrukce plynové kotelny
 • Domov pro seniory Loučka: rekonstrukce kotelny
 • Hudební sál Hranice: vzduchotechnika hudebního sálu
 • Hasičárna - obec Štítná: rekonstrukce sociálního zařízení
 • Kowag: zdravotechnika, ústřední vytápění a plynoinstalace

 2016

Nejvýznamnější zakázky:

 • NsP Česká Lípa - Rekonstrukce centrální výroby chladu: chlazení, elektroinstalace, měření a regulace, stavební činnost
 • JIHOSTROJ - decentralizace vytápění: ústřední vytápění, elektroinstalace, měření a regulace
 • Město Slavičín - Rekonstrukce kuchyně ZŠ Vlára: stavební činnost, vzduchotechnika, zdravotechnika, ústřední vytápění, elektroinstalace
 • Výrobní a skladovací hala Litovel: ústřední vytápění, zdravotechnika, stlačený vzduch
 • Výrobní hala firmy ZEKA: ústřední vytápění, zdravotechnika, stlačený vzduch
 • SEJONG CZECH Karviná fáze 3: ústřední vytápění, zdravotechnika
 • AMU FAMU: Zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Cooper - Rekonstrukce kotelny a vytápění haly: stavební činnost, ústřední vytápění, elektroinstalace, měření a regulace
 • Fatra Chropyně: provozní vzduchotechnika
 • Fatra Napajedla: optimalizace VZT budovy č. 22
 • Kovárna VIVA, budova č. 83, jídelna: vzduchotechnika a klimatizace
 • New Holland: ústřední vytápění, zdravotechnika, plyn, stlačený vzduch
 • SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - OP Bečva: rekonstrukce vzduchotechniky
 • AgroZZN oprava kotelny AB pro středisko Slaný: ústřední vytápění
 • SMS Slavičín - šatny, sociální zařízení: ústřední vytápění, zdravoinstalace, plynoinstalace a zemní práce
 • Fatra - úprava filtrace na budově č. 24:
 • TOSHULIN: ústřední vytápění, zdravoinstalace
 • Přístavba haly 3 AVL Moravia: vzduchotechnika
 • MICRO-EPSILON Czech Republic: rekonstrukce kotelny
 • HLAVNÉ SPRACOVATEĽSKÉ STREDISKO ŽILINA: zdravotechnika, ústřední vytápění
 • Město Uherský Brod: vzduchotechnika v domě č.p.2060
 • DDM Brumov: stavební činnost
 • Domov seniorů v Hranicích - Rekonstrukce kotelny: ústřední vytápění, elektroinstalce, měření a regulace
 • Fatra - Zvlhčování dílen potisku: vzduchotechnika, chlazení, měření a regulace, elektroinstalace
 • Domov seniorů v Hranicích - Rekonstrukce kotelny: Ústřední vytápění, elektroinstalce, měření a regulace
 • TROJÁK - oprava kuchyně a zázemí: Ústřední vytápění, elektroinstalce, zdravoinstalce, stavební práce
 • EPCOS Šumperk - Instalace beckendové linky: technologické chlazení, zdravoinstalace, stlačený vzduch

 2017

Nejvýznamnější zakázky:

 • Jaguar Land Rover (JLR) Nitra: ústřední vytápění a zdravotechnika
 • Albrechtova SŠ, Český Těšín: rekonstrukce ústředního vytápění, rekonstrukce kotelny - ústřední vytápění, měření a regulace, elektroinstalce, stavební úpravy
 • Dům kultury Vizovice: vzduchotechnika, stavební úpravy
 • TOSHULIN: Rekonstrukce kotelny a instalace regulace vytápění šaten v hale TM - ústřední vytápění
 • WEBA Olomouc: rozvody plynu a stlačeného vzduchu
 • PENAM Olomouc: doplnění vzduchotechniky
 • Výrobní hala PREST PŘEROV: modernizace a rekonstrukce rozvodů tepla - útřední vytápění
 • Přístavba skladu společnosti KASTEK komponenty: stavební práce
 • Fatra - rekonstrukce rozvodů podzemních vod: zdravoinstalace
 • Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně - endoskopické pracoviště: ústřední vytápění, zdravoinstalace, chlazení
 • Domov seniorů v Hranicích: úprava kotelny
 • Novaservis: plynoinstalace