Profil společnosti

Společnost INSTOP se z řady ostatních firem na trhu služeb v oblasti stavebnictví zviditelnila svým jednoznačně pozitivním přístupem k zákazníkovi a jeho požadavkům. Nadstandardní pracovní nasazení, loajálnost ke klientům, transparentnost řešených úkonů, svědomitý výběr kvalitních a spolehlivých zaměstnanců a spoustu jiných důležitých ikon v oblasti podnikání, to vše společnost od prvopočátku až do dnešních dnů řadí mezi přední dodavatele.

SPOLEČNOST SE ŘÍDÍ JEDNODUCHÝMI A PRAGMATICKÝMI PODNIKATELSKÝMI ZÁSADAMI

  • Předpokládáme, že všichni naši zaměstnanci budou jednat čestně, morálně a slušně.
  • Budeme pomáhat lidem prožívat plnější životy - jak prostřednictvím služeb, které poskytujeme, tak i díky vlivu, který máme na okolí kolem nás.
  • Přijímáme svou odpovědnost vůči místním společenstvím a budeme investovat do společnosti takovým způsobem, který nám umožní efektivně využívat svých zdrojů, včetně toho, že budeme poskytovat podporu dobročinným organizacím.
  • Uplatňujeme udržitelné podnikatelské postupy a angažujeme se pro ochranu životního prostředí.
  • Naši zákazníci se rozhodli nám důvěřovat. Na oplátku se musíme snažit předjímat jejich potřeby a rozumět jim a úrovní svých služeb jim dělat radost.